Undervisning

Undervisning for børn og unge


I den Katolske Kirke er der opmærksomhed på børns og unges trivsel og liv med troen, netværk og fællesskab. Derfor tilbydes der undervisning, som indeholder de dele af troslæren, som børn og unge bør kende til, hvilket indebærer: bekendelsen af troen, fejringen af det kristne mysterium, livet i Kristus og den kristne bøn. I undervisningen gøres der lidt mere ud af bibelkundskab og kirkehistorie, da det ikke kan forventes, at Folkeskolen dækker børnene ind på disse områder. Et godt kendskab til Bibelen har også betydning for dialogen med andre kristne.


I menighederne tilbydes der undervisning til alle børn fra 1.-9. klasse, hvor børnene undervises af frivillige kateketer og sognepræsten. Du er meget velkommen til at kontakte kateketerne eller sognepræsten, hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til undervisningen.


Undervisning i Slagelse menighed

Undervisningen finder sted ca. hver anden søndag i forbindelse med højmessen kl. 10:00 gennem hele skoleåret. Børnene er delt i to hold:

1) De yngste børn samt de der skal forberedes til deres Første Kommunion undervises af George Bachous.

2) De ældre børn der skal forberedes til deres Firmelse undervises af p. Michal Bienkowski.


Kateket

George Bachous

Tlf: 21 28 09 75

E-mail: george.bachous@hotmail.dk


Undervisning i Holbæk menighed

Undervisningen foregår i relation til søndagsmessen kl. 15:30 hver anden lørdag i skoleåret. Børnene er delt op i tre hold:

1) 1.-2.-3. klasse samt de der skal forberedes til Første Kommunion bliver undervist af Annelies van der Meer.   

2) Børn fra 4. klasse bliver undervist af Birgit Bidstrup Jørgensen.   

3) Unge, der skal forberedes til Firmelsens sakramente bliver undervist af p. Michal Bienkowski.


Kateketer

Annelies van der Meer

E-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com


Undervisning i Kalundborg menighed

Undervisningen foregår i relation til søndagsmessen kl. 15:30 ca. hver anden søndag skoleåret igennem.


Materiale og dokumenter

Læreplan og læringsmål for for børne- og ungdomskatekese i Bispedømmet København fra Pastoral-Centret.

Bønner der er vigtige at kende til


Program 2020/21

Slagelse og Kalundborg menighed


HUSK: at en hver søndag har en undervisnings

karakter. Børn og voksne lærer meget, når de

deltager i Messen. Men udover de almindelige

søndage, tilbyder vi ekstra undervisning til vores

børn og unge. 


Efterår 2020

6. september

20. september

4. oktober

18. oktober

1. november

15. november

29. november

6. december kl. 10:00 FIRMELSE


13. december

Bibelfortælling om Jesus fødsel

Synge Julesang


Vinter/Forår 2021

10. januar

Bibelfortælling om Moses og de 10 bud

- opgave med at lime de 10 bud på “stentavler ark”

Samtale om at leve som kristne


24. januar

Bibelfortælling om Noas ark og syndfloden

Samtale om synd og samvittighed


7. februar

Synd og tilgivelse

Syndsforladelse under Messen

Hvad er skriftemålet?


14. februar

Fastelavns sjov


28. februar

Genopfriskning:

Vigtige personer fra bibelen (Gud, Jesus, Helligånden, Maria)

Samtale om bibelen: Børnene får lov til at læse højt


14. marts

Påskefortælling fra bibelen

Samtale om Jesus død og opstandelse

Vi går alle de 14/15 korsvej stationer


28. marts

Påskefortælling fra bibelen

Samtale om Jesus død og opstandelse


11. april

Genopfriskning:

Synd og tilgivelse

Skriftemålet

Vi beder Fader Vor, Hil dig Maria og genopfrisker

de vigtigste svar under Messen


25. april

Genopfriskning:

Vigtige personer fra bibelen (Gud, Jesus, Helligånden, Maria)

Samtale om bibelen: Børnene får lov til at læse højt


2. maj

Forberedelse til Første Hellige Kommunion


9. maj

Forberedelse til Første Hellige Kommunion


13. maj 

Første Hellige Kommunion kl. 10


Birgit Bidstrup Jørgensen

E-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.com

Skt. Elisabeth menighed i Holbæk


Børnenes første hellige kommunion fejres ved en særlig messe den 19. september kl. 12.

 

1. kommunions-børn har mødepligt til forberedelse

22.august 

29. august 

05. september

12. september kl. 10-15 Børn og forældre

                                                               

Datoer for undervisning efterår 2020

Yngste hold fra 1. klasse og ældste hold fra 1. kommunion til firmelsen.

Undervisningen gives efter messen flg. datoer:


22. august

29. august


05. september kun yngste hold

12. september kun ældste hold

26. september

 

10. oktober

24. oktober

 

07. november

21. november

 

05. december

19. december


  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk