Undervisning

Undervisning for børn og unge


I den Katolske Kirke er der opmærksomhed på børns og unges trivsel og liv med troen, netværk og fællesskab. Derfor tilbydes der undervisning, som indeholder de dele af troslæren, som børn og unge bør kende til, hvilket indebærer: bekendelsen af troen, fejringen af det kristne mysterium, livet i Kristus og den kristne bøn. I undervisningen gøres der lidt mere ud af bibelkundskab og kirkehistorie, da det ikke kan forventes, at Folkeskolen dækker børnene ind på disse områder. Et godt kendskab til Bibelen har også betydning for dialogen med andre kristne.


I menighederne tilbydes der undervisning til alle børn fra 1.-9. klasse, hvor børnene undervises af frivillige kateketer og sognepræsten. Du er meget velkommen til at kontakte kateketerne eller sognepræsten, hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til undervisningen.


Undervisning i Slagelse menighed

Undervisningen finder sted ca. hver anden søndag i forbindelse med højmessen kl. 10:00 gennem hele skoleåret. Børnene er delt i to hold:

1) De yngste børn samt de der skal forberedes til deres Første Kommunion undervises af George Bachous.

2) De ældre børn der skal forberedes til deres Firmelse undervises af p. Michal Bienkowski.


Kateket

George Bachous

Tlf: 21 28 09 75

E-mail: george.bachous@hotmail.dk


Undervisning i Holbæk menighed

Undervisningen foregår i relation til søndagsmessen kl. 15:30 hver anden lørdag i skoleåret. Børnene er delt op i tre hold:

1) 1.-2.-3. klasse samt de der skal forberedes til Første Kommunion bliver undervist af Annelies van der Meer.   

2) Børn fra 4. klasse bliver undervist af Birgit Bidstrup Jørgensen.   

3) Unge, der skal forberedes til Firmelsens sakramente bliver undervist af p. Michal Bienkowski.


Kateketer

Annelies van der Meer

E-mail: annelies_van_der_meer@hotmail.com


Undervisning i Kalundborg menighed

Undervisningen foregår i relation til søndagsmessen kl. 15:30 ca. hver anden søndag skoleåret igennem.


Materiale og dokumenter

Læreplan og læringsmål for for børne- og ungdomskatekese i Bispedømmet København fra Pastoral-Centret.

Bønner der er vigtige at kende til


Program forår 2020

Slagelse og Kalundborg menighed

19. januar


02. februar

16. februar

23. februar - Fastelavn


01. marts

15. marts

29. marts


05. april - Korsvej for børn og unge

19. april


03. maj

17. maj - Firmelse

21. maj - 1. Hellige Kommunion


Birgit Bidstrup Jørgensen

E-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.com

Program forår 2020

Holbæk menighed

04. januar

18. januar


15. februar

29. februar


14. marts

28. marts


18. april


02. maj

16. maj

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk