Menighed

Kalundborg menighed


Den mindste katolske menighed på Sjælland, som tæller godt 100 medlemmer, - internationalt sammensat med mange medlemmer af rhuandisk afstamning, - boende i Kalundborg, og nærmeste omegn. Man kan let forstå, at hvert enkelt menighedsmedlem i en så lille menighed har en relativ stor betydning.


Kalundborg menighed er kirkejuridisk en del af Vor Frue sogn i Slagelse, og sognepræsten, p. Michal Bienkowski, har da også sin bopæl i Slagelse. Men mindst én gang om ugen kommer han til Kalundborg. Det er om søndagen, når han om eftermiddagen kl. 15:30 fejrer messe sammen med menigheden i den lille kirke på Lundemarken 15. Som regel er mellem 20 og 30 mennesker mødt frem til messen, hvilket procentuelt slet ikke er så dårligt. Efter hver søndagsmesse samles vi i menighedslokalerne over en kop kaffe, før vi går hjem. I forbindelse med kirkekaffen er der selvfølgelig mulighed for at tale med præsten.


Hveranden søndag i skolesæsonen er der undervisning af vore børn.


Sognepræsten eller en anden bemyndiget bringer gerne nadveren til menighedens syge og gamle og vil gerne besøge enhver, der måtte ønske det.


Et par gange om året er der menighedsrådsmøde, for menigheden har, - til trods for sin lidenhed og til trods for filial-forholdet til Slagelse, - sit eget menighedsråd.


Aktivitetsniveauet udover søndagssamlingerne er, - på grund af menighedens størrelse, - ikke stort. For særlige arrangementer henvises menigheden til modermenigheden i Slagelse.  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk