Ministranter

Ministranter


En ministrant (af latin: "ministans, præs.part. af ministrare", dvs. tjene) er i den romersk-katolske kirke præstens assistent under den hellige messe. Helt fra kristendommens begyndelse har man haft ministranter der hjalp præsterne under ritualer, men det er primært under den hellige messe at ministranterne hjælper. Ministranten er oftest lægfolk, børn og voksne af begge køn.


Udover at ministranterne hjælper præsten med det praktiske, så giver det også et æstetisk element at have mange ministranter med til en messe. Det gælder især til højtider som jul og påske, hvor koret gerne skulle være fyldt med mange ministranter.


Ønsker dit barn at være ministrant?

I vore menigheder har vi mange børn og unge, hvor flere hver søndag deltager aktivt i messen ved at ministrere. Det er ikke kun en stor hjælp for præsten, men det gør også messen langt mere festlig. Vi ønsker at engagere flere af børnene til aktiv deltagelse i messen. Derfor kan vi kun opfordre menighedernes børn og unge til at blive ministrant og tjene Gud ved at udføre forskellige ministrant tjenester til stor glæde for både menigheder og præsten.


Både drenge og piger som har modtaget den Første Hellige Kommunion kan blive ministrant, og gøre tjeneste oppe ved alteret. Ministrantens rolle under messen er bl.a. lysbærer, bærer af processionskors og række præsten brød, vand og vin.


Det er ikke en pligt at være ministrant. Har du prøvet, men syntes ikke, at du kan lide det, så er det helt i orden at sige fra.


Hvis du har lyst til at tage del i messen på en sjov og udfordrende måde ved at blive ministrant i Vor Frue, Skt. Elisabeth eller Skt. Mariæ kirke, kan du tage kontakt til sognepræsten. Du behøver ikke at kunne hele messen udenad, det lærer du som ministrant.


Kom og prøv at være en del af vores store fællesskab!

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk