Nyheder

Nyheder


Genåbning af Kirkerne 18. maj 2020


Kære Søstre og Brødre i Kristus


En af kærlighedens rigdomme er et enormt savn efter dem, man elsker, når de ikke lige kan være i nærheden. Igennem de sidste godt 2 måneder har de fleste af os kunnet øve os i at leve med et sådant savn på forskellige planer: efter familiemedlemmer, som vi ikke kunne besøge eller få besøg af, efter de vante fællesskaber, ja – for de troende, praktiserende kirkegængere – længsel efter at kunne samles til Messen – både for at kunne være sammen med andre i menigheden, endnu mere for at kunne deltage i de hellige mysterier og forhåbentligt endnu mere efter at kunne møde Gud både i mysterierne og i fællesskabet. Mange af jer har fulgtes med de meget primitive live-streamings, som jeg kunne præstere, men det gav i hvert fald mig den erfaring, at jeg ikke var alene (aldrig alene, når det gælder Guds, Jomfru Marias og de helliges nærvær, men heller ikke alene, når det gælder menighedernes tilstedeværelse). Det skal mange af jer have mange tak for. Det var også en form for at udvise både troskab og udholdenhed fra jeres side.


Skønt dette, så har jeg naturligvis savnet jer til Messer. Jeg har ikke følt mig Gud-forladt, men jeg har savnet at møde Ham sammen med jer til stede, når det største, som Kirken har til rådighed, blev fejret: Den Hellige Messe – både i forbindelse med de store Påskehøjtider og på hverdagene. Dette savn har jeg - og jeg er sikker på – mange af jer forsøgt at bruge konstruktivt. For mig personligt har den sidste tid været en anderledes form for en retræte: både i sin form og tidsvarighed. De beslutninger, som blev truffet på baggrund af coronapandemien, var smertefulde, men samtidig nødvendige. Inddragelse af dem kunne forhindre os i en almindelig kirkegang, men behøvede ikke skære ned på vor nærhed med Gud. Godt nok ikke nærheden igennem Sakramenterne, igennem andre fælles bøns-stunder, men alligevel en form for nærheden styrket igennem afsavnet.


Jeg glæder mig til, at kirkerne åbnes. Af nødvendighed stadigvæk gradvis, men vi må håbe på, at vi ved Guds forsyn vil kunne erfare, at tingene udvikler sig i den rigtige retning. Ikke kun ved, at vi med tiden, som den går, vil kunne komme ud af de nu nødvendige begrænsninger og restriktioner, men også på det åndelige plan: At vi lærte noget nyt om os selv, om at være sammen, om at være der for hinanden, og ikke mindst om, hvad Guds vilje med os er.


I forbindelse med, at kirkerne åbnes, har vort bispedømme – på baggrund af sundhedsstyrelsens anbefalinger – udarbejdet en del retningslinjer for kirkegang den kommende tid, hvor pandemien endnu ikke er bekæmpet. Disse retningslinjer kan læses her:
https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i…/…/single-news/…


Af de mest nødvendige informationer vil jeg nævne her de mest direkte:


1. Vi må stadigvæk indfinde os i, at kirkerne ikke kan fyldes helt, som vi har vant til inden pandemien.


2. Der skal overholdes afstand til hinanden; 2 meter – hvis vi inddrager sangen i Messen liturgi; 1 meter, hvis vi vælger et øget antal deltagerne og derfor undlader sangen (eventuelt ved at lade kor / sanggruppe synge alene; personer, der danner disse grupper skal også overholde afstanden).


3. Ved indgang til kirkerummet vil der være opstillet håndsprit. Det er nødvendigt at benytte sig af det.


4. Der vil blive påpeget siddepladser i kirkerummene.


5. Personer med symptomer bør tage hensyn til, at de måske kan smitte andre, derfor er det forsvarligt at blive hjemme (der bedes særligt meget for jer i disse dage).


6. Personer af risikogruppen forsømmer heller ikke søndagspligten, hvis de bliver hjemme (der bedes særligt meget for jer i disse dage).


7. I det hele taget vil det være umuligt, at alle, som gerne vil være til Søndags- / højtidsdagsmesse, vil kunne det i den nærmeste tid.


8. Om end Messerne på hverdagene ikke fejres som Søndagsmesser, ville jeg anbefale at benytte sig af dem, så vi i den nuværende situation kan flytte trykket fra Søndagsmesserne, hvor begrænsningerne stadigvæk er gældende.


9. Den Hellige Kommunion må kun modtages i hånden.


10. For at minimalisere tilfælde af, at nogen kommer i kirken og vil opleve, at der alligevel ikke er plads for ham / hende, vil vi prøve at lave en tilmeldingsordning (billetto). Personer, som har brug for hjælp med tilmeldingen, kan eventuelt kontakte mig, så jeg enten per definition skriver vedkommende på listen, eller henviser til en behjælpelig person. For Slagelses vedkommende har vi oprettet denne mulighed for to Messer: Kristi Himmelfart i morgen:
https://billetto.dk/e/kristi-himmelfarts-messe-tickets-4411…


og på søndag:

https://billetto.dk/e/hojmesse-tickets-441173…


11. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sin deltagelse til Hverdagsmesser, skønt restriktionerne om afstand, håndhygiejne, måden at modtage Kommunionen på må håndhæves.


12. Læg mærke til, at vi i Slagelse endnu ikke kan benytte kirken til Søndagsmessernes fejring, derfor er begrænsning af antallet deltagere pt. desto større. Der er kun 20 pladser til rådighed (+ præst og andre med tjenester ved den pågældende Messe).


13. Konkretiseringen af retningslinjerne for Holbæk og Kalundborg følger forhåbentligt snart.


14. Umiddelbart (det kan ændre sig efter omstændighederne, som jeg pt. ikke kan forudse) foreslår jeg denne mulighed for Søndags- / Højtidsmesserne:


KRISTI HIMMELFART,


VOR FRUE KIRKE i SLAGELSE, torsdag, den 21. maj 2020:
Kl. 10:00 Messe
Kl. 12:00 Messe

SANKT MARIAE KIRKE i KALUNDBORG, torsdag, den 21. maj 2020
Kl. 15:30 Messe


SANKT ELISABETHS KIRKE i HOLBÆK, lørdag, den 23. maj 2020 (Kristi Himmelfart fejres)
Kl. 15:30 Messe
Kl. 17:00 Messe


7. SØNDAG I PÅSKEN


VOR FRUE KIRKE i SLAGELSE, søndag, den 24. maj 2020
Kl. 10:00 Messe
Kl. 12:00 Messe


SANKT MARIAE KIRKE i KALUNDBORG, søndag, den 24. maj 2020
Kl. 15:30 Messe; om nødvendigt (hvis jeg får signaler om et sådant behov) kl. 17:00 Messe


Live-streaming vil fortsætte i forbindelse med Hverdagsmesser.


Når det gælder Søndagsmesser kom jeg til at tænke, at en af dem vil blive live-streamet. Men, det er kun min umiddelbare tanke. Det kan godt være, at dette forhold ændrer sig.


De ovenstående informationer virker måske ikke helt præcise, derfor håber jeg på forståelsen. De kommende uger vil sikkert foregå under en dynamisk udvikling, bl.a. ved, at restriktionerne bliver mindre og mindre omfattende, derfor skal man regne med, at ting og forhold kan ændre sig.


Med mange hilsener, ønsker om en velsignet fejring af Jesu Kristi Himmelfart og forbøn – p. Michal BienkowskiMenighedsrådsvalget 2018

Søndag 18. marts, 17. marts i Holbæk, blev der afholdt valg af medlemmer til menighedsråd for en ny 4-årig periode. Hvem der er valgt ind i de nye menighedsråd i vore 3 menigheder kan ses herunder.


Slagelse

I Slagelse blev det et fredsvalg, uden afstemning, da der var opstillet de nødvendige 6 kandidater. Derudover fortsætter Katherine Larsen som kasserer. Det nye menighedsråd konstituerede sig på et møde 18. marts som følgende:

Peter Dybdal, Formand

Wael Somo, Næstformand

Margrethe Juulsgaard, Referent

Katherine Larsen, Kasserer

Susanne Karlsen

Helena Baszkiewicz

Maria Mehakovic


Holbæk

Ved valget til menighedsråd blev følgende 7 medlemmer valgt til menighedsrådet:

Marymalar Elden

Jude Jeniton Soosaithas

Birgit Bidstrup Jørgensen

Jan Josef Tecza

Mieczyslaw Wozniak

Sebastian van der Meer

Anders Ravn Jepsen


Til suppleanter blev valgt:

Birthe Hjort Nielsen

Lena Al-Gezinki


Det nyvalgte menighedsråd vil inden den 07. april holde et konstituerende møde.


Kalundborg

Følgende 3 medlemmer blev valgt til menighedrådet hos Kalundborg:

Helene Hakizimana, Formand

Erzsébet Dolmanyos

Adel Mushi Ishaq MomikaStor tak til de tidligere menighedsråds indsats i deres arbejde for menighederne.


Menighedsrådet i Holbæk har igangsat en kampagne for at øge indbetaling af kirkeskat

Skt. Elisabeths menighed må i år og de kommende år forvente flere store udgifter til vedligeholdelse af kirkebygning og Søsterhus. Disse udgifter kan kun financieres gennem øget indbetaling af kirkeskat.

P.t. betaler kun 25 % af menighedens medlemmer skat til den katolske kirke.

 

Derfor har menighedsrådet nedsat et kirkeskatteudvalg bestående af:

  • p. Michal Bienkowski
  • Jan Tecza
  • Birgit Bidstrup Jørgensen

 

Der er til kampagnen udarbejdet en folder med information om menighedens økonomi, og om hvordan man kan tilmelde sig kirkeskatteordningen. Samtidig opfordres alle menighedens medlemmer til at undersøge i deres årsopgørelse på www.skat.dk, om de fejlagtigt betaler kirkeskat til Folkekirken og i så fald få dette slettet, idet kirkeskat til Den Katolske Kirke kun kan opkræves af Den Katolske Kirke selv.

 

Folderen om kirkeskat kan downloades her

 

Tilmeldingsblanketter til kirkeskatteordningen kan downloades her på forskellige sprog:

Dansk

Engelsk

Arabisk

Polsk


Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg

Ved et menighedsmøde efter messen i dag har menigheden vedtaget at sende nedenstående til såvel indehaveren af bispeembedet, som Kalundborg Kirkes hjemmeside, en katolsk FB-side samt Katolsk Orientering.


Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg

Det kan ikke overraske bispeembedet, at vi meget stærkt vil opfordre til, at Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg ikke lukkes. Et frasalg - hvis komplekset Lundemarken 15 overhovedet vil kunne sælges - vil kun kunne udløse et beskedent beløb. Som situationen aktuelt er, hviler økonomien i sig selv. Naturligvis kan vi ikke forudse, hvad der i fremtiden vil ske, her tænker vi på ressourcer i forhold til præstebetjening og eventuel fremtidig bygningsvedligeholdelse, hvis disse skulle overstige den lokale evne til at dække det, men så længe vi både økonomisk og ressourcemæssigt kan 'få det til at køre rundt', vil vi af hjertet opfordre til, at Kirken bevares.


M.h.t. præstebetjening: Vores nuværende sognepræst har udtrykt, at han gerne, også fremover, søndag eftermiddag vil komme til Kalundborg. Der kommer normalt mellem 20 og 30 personer til søndagsgudstjenester, personer som, hvis Kalundborgkirken lukkes, for de flestes vedkommende vil have over 40 km til nærmeste kirke. Konsekvensen er forudsigelig.


M.h.t. demografi: Kalundborg er Udkantsdanmark. Og katolsk set er Skt. Mariæ kirke særlig nødvendig for opfangning af katolikker af anden etnisk herkomst, der ankommer til Nordvestsjælland. Byens tidligere sygehus er planlagt som nyt asylcenter, og gennem de senere år har vi modtaget mange katolikker med irakisk og afrikansk baggrund, som er blevet en betydningsfuld del af vor ret harmoniske menighed. Særligt har en stor gruppe fra Rwanda  fundet deres hjem i vores kirke, og tre gange om året fejres søndagsliturgien med sange og dans fra deres hjemland, - til alles glæde!


M.h.t. økonomi: I sin drift har Kalundborg menighed gennem de sidste årtier ikke ligget bispedømmet til last, idet udlejningen af de to præsteboliger årligt har givet en indtægt på ca. 150.000 kr.


Vi fornemmer, at lukning af kirken først og fremmest argumenteres ud fra et økonomisk aspekt. Hvis vores fornemmelse er rigtig, så er det i tilfældet Skt. Mariæ i Kalundborg en ringe løsning, fordi netop vores kirke har en så forholdsvis god økonomi. Yderligere viser erfaringen som bekendt, at en kirkelukning indebærer en høj risiko for at miste menighedsmedlemmer, som i bitterhed/bekvemmelighed/mulighed for at nedtrappe, måske nok forbliver i kirken, men vælger at forlade aktiv sognedeltagelse og i frustration framelder sig kirkeskatteordningen. At den offentlige, bestemt ikke billige, transport om søndagen er stærkt reduceret, gør det ikke nemmere.


Endelig er det et kendt faktum, at Kalundborg ikke er det sted i Danmark, hvor det er lettest at afhænde bygninger, og mens driften nu bærer sig selv, vil et gennem måneder/år(?) tomt hus være en udgift for bispedømmet, som skal sammenholdes med forudsigelige lavere kirkeskatsindtægter.


Med dette svar håber vi i al tydelighed at have tilkendegivet vores stillingtagen til strukturreformen.


Vi ønsker at fortsætte med vores nuværende struktur på Vestsjælland, som er økonomisk velfungerende.


Kalundborg, 08 februar 2015

Menighedsrådet og menigheden

Skt. Mariæ Kirke

Kalundborg


Ægteskabsforberedende undervisning

Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik indgår ægteskab skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består af otte moduler.

Modul 1 og 8 gennemgås sammen med sognepræsten.

Modul 2 og 7 kan gennemføres med lægfolk fra menigheden, men sognepræsten kan også deltage.

Modul 4, 5 og 6 gennemføres sammen med andre par ved et dagskursus, hvor det udelukkende er lægfolk fra menighederne der underviser.

Forberedelsen til ægteskabet skal påbegyndes i god tid, idet der gennemføres ti kursusdage fordelt over hele landet.

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante informationer samt tilmelding til kursusdag foregår. Siden findes på adressen www.vivilgiftes.katolsk.dk

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk