Menighed

Slagelse menighed


Slagelse hører med sine godt 500 medlemmer til blandt de middelstore, katolske provinsmenigheder. Sognekirken ligger i Frederiksgade, midt i byen, - mellem centrum og banegård/rutebilstation. Dens centrale beliggenhed og dens ret pompøse ydre gør, at den hører med i bybilledet. Alle i Slagelse ved, hvor den katolske kirke ligger.


Menighedens søndagsmesse står centralt i menighedens liv. Liturgien fejres så højtideligt som muligt, og man glædes over gode organister og dygtige ministranter (messetjenere). Optagelse af nye medlemmer, gennem dåb eller første altergang/firmelse, sker som regel i søndags-gudstjenesten. Sognepræsten bringer gerne nadveren til menighedens syge og gamle og vil gerne besøge enhver, som måtte ønske det.


Vi prøver på at være menighed også udenfor kirkebygningen ved for eksempel efter søndagsmessen at være sammen en stund over en kop kaffe, og ved gennem andre forskelligartede aktiviteter, såsom ungdomsarbejde og ældregruppe, at styrke vort fællesskab indadtil.


Undervisning af vore børn og unge hveranden søndag i skoleåret prioriterer vi ret højt, bl.a. fordi vi på Vestsjælland ikke har og aldrig har haft katolsk skole.


Som katolsk kirke bestræber vi os på at være en "åben" kirke med megen kontakt udadtil. At ville beskrive en menighed er altid et vanskeligt anliggende, da man let blander virkelighed og ønsketænkning sammen. Enhver oplever nok menigheden på sin egen måde, og ethvert menneske møder op med egne forventninger. Men én ting er sikkert: Menighedens ansigt og livskraft er afhængig af hver enkelts indsats!  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk