Kirkeskat

Kirkeskat


Den katolske Kirke i Danmark er helt afhængig af medlemmers økonomiske opbakning. Desværre er udgifterne for øjeblikket større end indtægterne, så bispedømmets Økonomiske Råd har gennem en årrække måttet budgettere med underskud. Det er naturligvis ikke holdbart, så alle medlemmer opfordres til at yde deres yderste for Kirkens fortsatte eksistens.


Din kirke har brug for dig

Ikke alle tænker over, at der er mange omkostninger forbundet med at have en velfungerende menighed. Det forventes, at kirken er vedligeholdt, opvarmet og smukt indrettet. Sognet har også en præstebolig og et menighedslokale at skulle vedligeholde. Dertil kommer udgifter til sognets administration, katekese, dets ungdomsarbejde, ældreklub m.m. Også bispedømmet har fået flere udgifter de seneste år. En stor forpligtelse er det at sikre vore præster en anstændig løn.


Hvorfor betale kirkeskat?

Man hjælper Kirken ...

Takket være medlemmernes økonomisk støtte kan vort bispedømme nu - og fremover - udføre sit arbejde.

Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver bispedømmet i stand til at klare de udgifter, vi rent faktisk har - herunder:

  • vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene.

 

... og man hjælper sin menighed

Når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de:

  • 600 kroner går tilbage til ens menighed
  • 250 kroner går til præsternes lønninger
  • 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.


Kirkeskatsordningen

Kirkeskatteordningen er fortløbende og fornys automatisk hvert år. Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller framelde dig igen. Det anbefales at bidrage med minimum 1% af din skattepligtige indkomst.


Dit bidrag er fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Du kan få fradrag for op til 15.000 kr. i alt inkl. gaver til andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen). Hvis du ønsker at bidrage med et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning.


Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3%, og er vedtaget af Pastoralrådet.


Tilmeldning

Hvis du vælger at printe og udfylde blanketten i hånden, kan du returnere den til dit eget lokale kirkekontor:


Tilmeld dig online


Ønsker du at vide mere?

Hvad går pengene til?

Værd at vide om kirkeskat

Brochure: Der er brug for at du betaler kirkeskat - nu

Information på polsk: Ekonomiczna sytuacja kosciola

www.katolsk.dk

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk