Bønner

Bønner


Bøn er ikke blot at side stille i kirken med foldede hænder og sige de rigtige ting. I den Katolske kirke har vi mange traditioner og måder at bede på. Vi er alle forskellige mennesker og har brug for bønnen på mange måder. Bøn er et levende, personligt forhold mellem Gud og mennesket, man kan sige det mest intime forhold i menneskelivet.


Den treenige Gud

Bøn til den hellige treenighed

Bøn til Gud fader

Bøn til Gud Søn

Bøn til Gud Helligånd

Barmhjertighedens rosenkrans


Maria, Guds Moder

Rosenkransen

Hil dig Maria

Angelus

Magnificat

Maria antifoner

Til din beskyttelse (Sub tuum præsidium)

Memorare

Bøn til den uplettet undfangne Guds Moder

Bøn til Jomfru Maria i maj måned

Bøn til den i Himlen optagne Guds Moder

Bøn til Jesu Kristi moder

Bøn til Maria om en salig død

Det lauretanske litani

Hellige Moder Maria! Hjerternes Dronning! Bøn til foran Maria altret

Hellige Jomfru og Guds Moder, Maria! Bøn til foran Maria altret 


Helgener

Alle helgens litani

Bøn på Alle helgens dag – eller på en helgens festdag

Litani til den hellige Josef

Bøn til den hellige Josef

Bøn til de hellige apostle Peter og Paulus

Bøn til den hellige Ansgar

Bøn til værnehelgen


Sakramenter

Altres sakramente

Bodens sakramente


Kirkeåret

Bøn i adventstiden

Julebøn

Bøn i fastetiden

Korsvejsandagt

Novene til Guds barmhjertighed

Bøn i påsketiden

Bøn til den himmelfarne Frelser

Pinsenovene

Bøn på Kristi Legems og Blods Fest


Andre bønner

Morgenbøn

Aftenbøn

Bordbøn

Takkebøn

Bøn foran krucifikset

Skt. Patricks velsignelsesbøn

Bøn om de kristne dyder

Bøn for de afdøde

Bøn for kirken

Bøn for kald

Bøn om gode præster

Bøn for fred

Bøn for forældre

Niels Steensens bøn

Skudbønner


www.katolsk.dk

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk