Nyheder

NyhederMenighedsrådsvalget 2018

Søndag 18. marts, 17. marts i Holbæk, blev der afholdt valg af medlemmer til menighedsråd for en ny 4-årig periode. Hvem der er valgt ind i de nye menighedsråd i vore 3 menigheder kan ses herunder.


Slagelse

I Slagelse blev det et fredsvalg, uden afstemning, da der var opstillet de nødvendige 6 kandidater. Derudover fortsætter Katherine Larsen som kasserer. Det nye menighedsråd konstituerede sig på et møde 18. marts som følgende:

Peter Dybdal, Formand

Wael Somo, Næstformand

Margrethe Juulsgaard, Referent

Katherine Larsen, Kasserer

Susanne Karlsen

Helena Baszkiewicz

Maria Mehakovic


Holbæk

Ved valget til menighedsråd blev følgende 7 medlemmer valgt til menighedsrådet:

Marymalar Elden

Jude Jeniton Soosaithas

Birgit Bidstrup Jørgensen

Jan Josef Tecza

Mieczyslaw Wozniak

Sebastian van der Meer

Anders Ravn Jepsen


Til suppleanter blev valgt:

Birthe Hjort Nielsen

Lena Al-Gezinki


Det nyvalgte menighedsråd vil inden den 07. april holde et konstituerende møde.


Kalundborg

Følgende 3 medlemmer blev valgt til menighedrådet hos Kalundborg:

Helene Hakizimana, Formand

Erzsébet Dolmanyos

Adel Mushi Ishaq MomikaStor tak til de tidligere menighedsråds indsats i deres arbejde for menighederne.


Menighedsrådet i Holbæk har igangsat en kampagne for at øge indbetaling af kirkeskat

Skt. Elisabeths menighed må i år og de kommende år forvente flere store udgifter til vedligeholdelse af kirkebygning og Søsterhus. Disse udgifter kan kun financieres gennem øget indbetaling af kirkeskat.

P.t. betaler kun 25 % af menighedens medlemmer skat til den katolske kirke.

 

Derfor har menighedsrådet nedsat et kirkeskatteudvalg bestående af:

  • p. Michal Bienkowski
  • Jan Tecza
  • Birgit Bidstrup Jørgensen

 

Der er til kampagnen udarbejdet en folder med information om menighedens økonomi, og om hvordan man kan tilmelde sig kirkeskatteordningen. Samtidig opfordres alle menighedens medlemmer til at undersøge i deres årsopgørelse på www.skat.dk, om de fejlagtigt betaler kirkeskat til Folkekirken og i så fald få dette slettet, idet kirkeskat til Den Katolske Kirke kun kan opkræves af Den Katolske Kirke selv.

 

Folderen om kirkeskat kan downloades her

 

Tilmeldingsblanketter til kirkeskatteordningen kan downloades her på forskellige sprog:

Dansk

Engelsk

Arabisk

Polsk


Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg

Ved et menighedsmøde efter messen i dag har menigheden vedtaget at sende nedenstående til såvel indehaveren af bispeembedet, som Kalundborg Kirkes hjemmeside, en katolsk FB-side samt Katolsk Orientering.


Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg

Det kan ikke overraske bispeembedet, at vi meget stærkt vil opfordre til, at Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg ikke lukkes. Et frasalg - hvis komplekset Lundemarken 15 overhovedet vil kunne sælges - vil kun kunne udløse et beskedent beløb. Som situationen aktuelt er, hviler økonomien i sig selv. Naturligvis kan vi ikke forudse, hvad der i fremtiden vil ske, her tænker vi på ressourcer i forhold til præstebetjening og eventuel fremtidig bygningsvedligeholdelse, hvis disse skulle overstige den lokale evne til at dække det, men så længe vi både økonomisk og ressourcemæssigt kan 'få det til at køre rundt', vil vi af hjertet opfordre til, at Kirken bevares.


M.h.t. præstebetjening: Vores nuværende sognepræst har udtrykt, at han gerne, også fremover, søndag eftermiddag vil komme til Kalundborg. Der kommer normalt mellem 20 og 30 personer til søndagsgudstjenester, personer som, hvis Kalundborgkirken lukkes, for de flestes vedkommende vil have over 40 km til nærmeste kirke. Konsekvensen er forudsigelig.


M.h.t. demografi: Kalundborg er Udkantsdanmark. Og katolsk set er Skt. Mariæ kirke særlig nødvendig for opfangning af katolikker af anden etnisk herkomst, der ankommer til Nordvestsjælland. Byens tidligere sygehus er planlagt som nyt asylcenter, og gennem de senere år har vi modtaget mange katolikker med irakisk og afrikansk baggrund, som er blevet en betydningsfuld del af vor ret harmoniske menighed. Særligt har en stor gruppe fra Rwanda  fundet deres hjem i vores kirke, og tre gange om året fejres søndagsliturgien med sange og dans fra deres hjemland, - til alles glæde!


M.h.t. økonomi: I sin drift har Kalundborg menighed gennem de sidste årtier ikke ligget bispedømmet til last, idet udlejningen af de to præsteboliger årligt har givet en indtægt på ca. 150.000 kr.


Vi fornemmer, at lukning af kirken først og fremmest argumenteres ud fra et økonomisk aspekt. Hvis vores fornemmelse er rigtig, så er det i tilfældet Skt. Mariæ i Kalundborg en ringe løsning, fordi netop vores kirke har en så forholdsvis god økonomi. Yderligere viser erfaringen som bekendt, at en kirkelukning indebærer en høj risiko for at miste menighedsmedlemmer, som i bitterhed/bekvemmelighed/mulighed for at nedtrappe, måske nok forbliver i kirken, men vælger at forlade aktiv sognedeltagelse og i frustration framelder sig kirkeskatteordningen. At den offentlige, bestemt ikke billige, transport om søndagen er stærkt reduceret, gør det ikke nemmere.


Endelig er det et kendt faktum, at Kalundborg ikke er det sted i Danmark, hvor det er lettest at afhænde bygninger, og mens driften nu bærer sig selv, vil et gennem måneder/år(?) tomt hus være en udgift for bispedømmet, som skal sammenholdes med forudsigelige lavere kirkeskatsindtægter.


Med dette svar håber vi i al tydelighed at have tilkendegivet vores stillingtagen til strukturreformen.


Vi ønsker at fortsætte med vores nuværende struktur på Vestsjælland, som er økonomisk velfungerende.


Kalundborg, 08 februar 2015

Menighedsrådet og menigheden

Skt. Mariæ Kirke

Kalundborg


Ægteskabsforberedende undervisning

Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik indgår ægteskab skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består af otte moduler.

Modul 1 og 8 gennemgås sammen med sognepræsten.

Modul 2 og 7 kan gennemføres med lægfolk fra menigheden, men sognepræsten kan også deltage.

Modul 4, 5 og 6 gennemføres sammen med andre par ved et dagskursus, hvor det udelukkende er lægfolk fra menighederne der underviser.

Forberedelsen til ægteskabet skal påbegyndes i god tid, idet der gennemføres ti kursusdage fordelt over hele landet.

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante informationer samt tilmelding til kursusdag foregår. Siden findes på adressen www.vivilgiftes.katolsk.dk

  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk