Frivillige

Frivillige


Bliv frivillig i menigheden, der er brug for dig! 

Vore menigheder er levende på grund af de mennesker, den består af, og skal den fungere optimalt, er det vigtigt, at alle som har mulighed for det, bidrager til fællesskabet, med det bedste den enkelte er god til og brænder for.


I menighederne er vi meget afhængige af den store frivillige indsats der bliver ydet. Uden frivilligt arbejde ville der ikke blive gjort rent i kirken og i menighedslokalerne, ikke lavet kaffe og dækket op til kirkekaffe, ikke udført havearbejde, ikke spillet orgelmusik til gudstjenesterne, ikke pyntet i kirken, ikke foretaget istandsættelse af menighedslokalerne, sognebladet ville ikke blive udgivet, osv. Alle der har bidraget på den ene eller anden måde med disse opgaver skal derfor have en meget stor tak.


Arbejdslørdag i Slagelse menighed

I Slagelse menighed afholdes en fast månedlig arbejdsdag (arbejdslørdag), som finder sted den anden lørdag i hver måned med undtagelse af juli måned. Denne dag ordnes havearbejde, og større rengøring i menighedssalen og kirken.


Hvad kan du hjælpe med?

Der ydes et stort arbejde i menighedernes forskellige arbejdsgrupper. Betydningen af dette engagement kan ikke fremhæves nok. Uden det frivillige arbejde ville vi simpelthen ikke kunne fungere som menigheder. Men selv om der er mange der medvirker, er der stadigvæk brug for endnu flere.
  De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg                                                                                      Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk