Menighedsrådet i Slagelse

 

I Slagelse menighed blev der 6. april 2014 afholdt valg til menighedsrådet. Da der var opstillet de nødvendige 6 kandidater, var valget derfor et fredsvalg uden afstemning. Desuden fortsætter Kathrine Larsen som kasserer. Menighedsrådet består, foruden p. Michal, af følgende:

 

Formand 

Allan Hansen                

E-mail: guia-allan@stofanet.dk

Tlf: 24 20 23 77

 

Næstformand

Helena Baszkiewicz

E-mail: hellabasse@gmail.com

Tlf: 40 71 91 93

 

Sekretær

Jurjen de Boer

E-mail: yurideboer@get2net.dk

Tlf: 61 84 43 96

 

Kasserer

Kathrine Larsen

E-mail: larsen-family@live.dk

Tlf: 58 52 73 54

 

Amer Alyas

E-mail: amer_a3@hotmail.com

Tlf: 50 70 91 56

 

Peter Dybdal Larsen

E-mail: peterdybdal@gmail.com

Tlf: 30 69 38 77

 

Khalid Yousif Shamoun

E-mail: khalid.we@hotmail.com

Tlf: 53 24 49 94

 

Repræsentanter til pastoralrådet

Helena Baszkiewicz (Slagelse menighed) 

Suppleant: Casper Thorup (Holbæk menighed)

 

 

 

 

 

 

De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk