Menighedsrådet i Holbæk

 

Ved valget til menighedsråd den 05.04.2014 blev 7 medlemmer valgt til menighedsrådet og 3 til suppleant.

 

Det nye menighedsråd har på sit første møde den 26.04.2014 konstitueret sig således:

 

Formand

Sebastian van der Meer

E-mail: taekker@hotmail.com

Tlf.: 59 46 32 92

 

Næstformand og referent

Birgit Bidstrup Jørgensen

E-mail: birgitbidstrupjoergensen@gmail.com

 

Kasserer

Jan Tecza

Tlf: 29 93 40 77

 

Bisidder for kasserer

Jeniton Soosaithas

 

Birthe Hjort Nielsen

 

Mieczyslaw Wozniak

 

Lena Al-Gezinki

 

Suppleanter

Marymalar Elden

 

Charbel Saab

 

Casper Thorup

 

 

 

 

 

 

De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk