Praktiske oplysninger

 

Transportabel rampe

Hos Vor Frue Kirke i Slagelse er det muligt for kørestolsbrugere og folk med barnevogne at benytte sig af en transportabel rampe op til sidevåbenhuset.

 

Lån af menighedslokaler i Slagelse

Medlemmer af menigheden har mulighed for at låne menighedslokalerne til private arrangementer. For lån af lokalerne til fester og lignende større arrangementer skal der betales et gebyr på 700 kr. Det forudsættes at man gør rent efter sig og at affald fjernes (tages med).

 

For lån af lokalerne til møder og mindre arrangementer betales der, per kulance, et beløb til dækning af udgifter til lys, varme m.v.

 

Det centrale medlemsregister

I forbindelse med den løbende opdatering af Kirkens medlemsregister opfordres katolikkerne til at oplyse deres cpr-nummer samt tilsvarende numre for deres børn. Det kan bl.a. ske ved at udskrive de blanketter, som er nævnt nedenfor, udfylde dem og enten aflevere dem til sognet eller sende dem til Katolsk Bispekontor, Gammel Kongevej 15, 1620 København V.

 

Information

 

Brug følgende blanketter

enten:

eller:

Privatlivspolitik

De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk og Kalundborg hører under Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan der i Ansgarstiftelsen håndteres persondata; hvem vi behandler data om, hvilke typer data vi behandler, og hvordan vi behandler data.

Privatlivspolitik for Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark

De Vestsjællandske menigheder Slagelse, Holbæk & Kalundborg Webmaster: master@katolsk-vestsj.dk